Propozycja opracowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych.


Informujemy, że podczas obrad Krajowej Rady PZD w dniu 18 lipca 2012 r. padła propozycja opracowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, który uwzględniałby treść wyroku Trybunału, ale także prawa działkowców, dorobek ogrodów i tradycyjne wartości ruchu ogrodnictwa działkowego. O projekcie obywatelskim publicznie wypowiadają się też partie polityczne (SLD, PSL).

Propozycja opracowania takiego projektu została przez uczestników posiedzenia KR zaakceptowana, dlatego zwracamy się do wszystkich o przesyłanie do Krajowej Rady propozycji, zarówno konkretnych zapisów, jak i całościowych rozwiązań do obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Należy przy tym pamiętać, że propozycje te muszą uwzględniać wyrok TK z 11 lipca 2012 r.

Przesłane propozycje posłużą do opracowania projektu, który poddamy publicznej debacie, aby projekt obywatelski poprzez swoje zapisy zyskał możliwie jak największą ilość zwolenników wśród działkowców, ale także w społeczeństwie.

Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki