Obradowało Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku Działkowców


W dniu 23 sierpnia w Zurychu obradowało zgromadzenie Ogólne Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu. Podczas spotkania przedstawione zostały sprawozdania Narodowych Związków z ich działalności, omówiono problemy z jakimi się zmagają oraz ustalono kierunki działań, jakie warto podjąć w celu obrony ogrodów. Szczególne zainteresowanie wzbudziła aktualna sytuacja polskich ogrodów. Uczestnicy posiedzenia wyrazili swoje zaskoczenie wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego i skutków jakie niesie on dla działkowców. Sytuacja ogrodnictwa działkowego w Polsce jest doskonale znana prezydentom Narodowych Związków, gdyż brali oni udział w II Kongresie PZD, który odbył się we wrześniu 2011r.

Czytaj dalej…