Kontener na odpady to nie kompostownik

Informacja

Informujemy, iż kontener na odpady opróżniany jest w każdy wtorek tygodnia.

Ponadto przypominamy działkowcom o obowiązku posiadania kompostownika na odpady zielone.

Zakaz przynoszenia odpadów zielonych (np. skoszonej trawy) do kontenera.