Opłata za wodę


Działkowcy, którzy do 31 stycznia 2018 roku nie podali stanu wodomierza będą za wodę płacić ryczałtem:

metr kwadratowy działki * 1,00 zł

Opłaty za wodę i prąd za 2017 rok prosimy opłacić do 15 marca 2018 roku