Odwołany termin Walnego Zebrania


W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Krajowy Zarząd  PZD uznał za pilne i konieczne podjęcie następujących zaleceń i decyzji: Zarządy ROD powinny natychmiast przesunąć termin zwołanych walnych zebrań (konferencji delegatów) i poinformować o tym działkowców w sposób najbardziej stosowny do danej sytuacji.
W związku z powyższym Zarząd ROD Kaprys odwołuje walne zebranie zaplanowane na dzień 28 marca br.
O nowym terminie Walnego Zebrania Zarząd poinformuję w późniejszym czasie.

Komunikat PZD

Uchwała 44/2020