Zamykajmy bramki wejściowe – dziki na ogrodzie


Z uwagi na obecność dzików na terenie ogrodu, uprasza się o zamykanie bramek wejściowych.