Segregacja odpadów. Nowe pojemniki.


Ważna informacja dla działkowców ROD Kaprys w Zabrzu.
Od dnia 23 maj br. obowiązuje segregacja śmieci na ogrodzie, która dotyczy wszystkich działkowców.
Niestosowanie się do segregacji spowoduje, że firma zaprzestanie śmieci odbierać, albo obciążeni zostaniemy wysokimi karami pieniężnymi.
Pojemniki są opisane i widoczne dla każdego.

Segregacja nie robi problemu i nie boli. Zaboli nas kolosalna kara za nie stosowanie się do segregacji.

Wszelkie odpady poremontowe i inne przedmioty zalegające na działce, należy wywozić na własny koszt. Podrzucanie tych odpadów do pojemników nie załatwią sprawy a tylko generują dodatkowe koszty dla ogrodu oraz dla wszystkich działkowców.

Niezastosowanie się do powyższego będzie traktowane jako naganne zachowanie i będzie skutkowało nałożeniem upomnienia na działkowca a w dalszym postępowaniu wnioskiem o wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej powołując się na par. 68 regulaminu ROD.

Działkowcy – wnioski wyciągnijcie sami ze swoich poczynań.