Wywóz odpadów

Informujemy że z dniem 30.10.2022 nie będzie można składować odpadów na terenie ROD Kaprys

we wszystkich punktach składowania odpadów.

Kontenery zostaną zabrane .