Kontenery

W związku z zapytaniami działkowców dotyczących pojemników na odpady,

wyjaśniamy że umowa z FCC była zawarta do dnia 31.10.2022r.

Ponowne ustawienie kontenerów  na okres zimowy  będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami.