Gospodarka odpadami na naszym ogrodzie.

Problem śmieci dotyka nas wszystkich.Występuje on również w ogrodach działkowych.

Na terenie naszego ogrodu wyrzucane są różne odpady,działkowcy wyrzucają odpady komunalne które powstają w związku z bytowaniem na działkach,np.opakowania po żywności,resztki jedzenia plastikowe butelki po napojach.Wyrzucane są odpady które nie powinny trafiać do ogrodowych pojemników na śmieci.Należą do nich min.odpady zielone które powinny być gospodarowane na własnej działce.Inne to:stare meble,ubrania,zużyty sprzęt elektroniczny,opakowania po środkach ochrony roślin.Można odnieść wrażenie że trafiają tam wszystkie niepotrzebne rzeczy i to nie tylko z działki.Wszystkie te działania nie są zgodne z przepisami obowiązującymi w PZD.a praktykowane na naszym ogrodzie Kaprys.Musimy uświadomić sobie wszyscy w jakim celu ustawione są pojemniki na odpady,co można do nich wrzucać i co można zrobić aby zmnieszyć ilość odpadów.W tym celu zostało zaplanowane nasze spotkanie na naszym ogrodzie 11 02 2023 o godz 10,00 na które serdecznie zapraszamy.Zostały w tym celu podjęte pewne przygotowania.Mają one pokazać jak krok po kroku w sposób racjonalny i ekologiczny i zgodnym z prawem zagospodarować odpady na naszym ogrodzie.Chcemy wspólnie dojść do porozumienia aby przyniosły oszczędnośći w opłatach za odpady,zysk dla ogrodu.Ważne:pamiętajmy że odpady zielone powinny być kompostowane na każdej działce.Każda działka musi być wyposażona w kompostownik. Z poważniem zarząd ROD Kaprys