Podawanie stanu wodomierza


Stan wodomierza można przesłać na jeden z ponizszych adresów email:

janina.czuchraj@interia.pl lub

zarzad@rod-kaprys.pl

W wiadomości należy podać: nazwisko, numer działki i stan licznika (może być zdjęcie)