Podawanie stanu wodomierza

W okresie od 15 września do końca października prosimy o podawanie do Zarządu stanu wodomierza.

Stan licznika można przekazać telefonicznie: 502 958 470 lub na adres email: zarzad@rod-kaprys.pl

Można również przesłać zdjęcie wodomierza z numerem plomby i numerem działki.

 

ZA NIETERMINOWE OPŁACANIE DZIAŁKI I MEDIÓW BĘDĄ NALICZANE USTAWOWE ODSETKI, ORAZ DZIAŁKOWCY BĘDĄ OBCIĄŻANI OPŁATAMI POCZTOWYMI
ZA POWIADOMIENIA.