Informacja dla działkowców – koszty pojemników na odpady

Poniżej podajemy do wiadomości działkowców ceny wywozu pojemników na odpady komunalne.

  1. Kontener KP-7: 864zł/szt.
  2. Pojemnik 1100L – odpady zielone: 124,20zł/szt.
  3. Pojemnik 1100L – odpady plastik, papier i szkło: 37,80zł/szt.

Kontener KP-7 oraz pojemniki na odpady zielone opróżniane są co tydzień. Pozostałe pojemniki raz
w miesiącu.