Współpraca z Zarządem

Zarząd ROD Kaprys prosi osoby chętne do współpracy z nowym zarządem.

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie 513 036 945 lub mailowo kaprys.delegaturazabrze@gmail.com

oraz w biurze zarządu.