KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie porad prawnych dla osób zainteresowanych nabyciem działki w ROD

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie porad prawnych dla osób zainteresowanych nabyciem działki w ROD

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie porad prawnych

dla osób zainteresowanych nabyciem działki w ROD 

 

Co roku, wraz z rozpoczęciem sezonu działkowego wzrasta zainteresowanie działkami rodzinnymi. Przybywa osób, które chciałyby nabyć działkę w ROD, ale nie wiedzą, jakich powinny dopełnić formalności.

W związku z tym, że do PZD kierowanych jest wiele zapytań w tej sprawie – pisemnych, e-mailowych oraz telefonicznych przypominamy, że informacje dotyczące zasad nabycia prawa do działki ogrodowej można w prosty i szybki sposób uzyskać poprzez skorzystanie z materiałów dostępnych na stronie internetowej PZD oraz stronach internetowych Okręgów.

Na stronie internetowej PZD (www.pzd.pl.) można znaleźć m.in:

  • informację, jak uzyskać działkę w ROD (pod Linkiem)
  • informację dotyczącą zasad nabywania działki przez cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy (pod Linkiem).
  • szczegółowe porady prawne dotyczące nabycia działki m.in. od osoby trzeciej, od zarządu ROD, po śmierci działkowca (pod Linkiem)
  • druki niezbędnych dokumentów do nabycia działki w ROD m.in. wzór umowy przeniesienia prawa do działki, wzór wniosku o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki, wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy działkowej po śmierci działkowca (pod Linkiem).

Na stronie www.pzd.pl. znajdują się również porady prawne dotyczące innych zagadnień m.in. spraw związanych z zagospodarowaniem działki oraz funkcjonowaniem ROD (dostępne m.in. w Prawo – Działkowcy pytają, – Porady prawne, – Sprawy z dyżurów telefonicznych). W zakładce Prawo zostały również zamieszczone najważniejsze akty prawne tj. ustawa o ROD, statut PZD i regulamin ROD. 

Biorąc pod uwagę, że internet staje się podstawowym źródłem informacji, zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane nabyciem działki w ROD oraz działkowców do korzystania z materiałów publikowanych na stronie www.pzd.pl oraz stronach internetowych Okręgów oraz z publikacji związkowych m.in. z poradnika „Nabywanie prawa do działki w ROD”, który w 2020 r. został przekazany do zarządów ROD.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców