Skład zarządu

 Zarząd ROD

Lewandowski Jan – Prezes

Zapora Mariusz – wiceprezes

Stefaniak Betina – Skarbnik

Więcek Anna- Sekretarz