UBYTKI WODY

Zgodnie z Uchwałą z dnia 28.05.2022r. podjętą na Zebraniu Walnym Wszyscy działkowcy nieposiadający wodomierzy pokrywają straty wody.