Informacja dla nowych działkowców

Zarząd ROD Kaprys przypomina nowym działkowcom o obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 2% wartości kwoty nabytej działki.