Przebudowa drogi krajowej nr. 94

Zarząd ROD Kaprys powiadamia działkowców dotyczącego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi krajowej nr. 94 odcinek Pyskowice – granica m. Zabrze”.

Polski Związek Działkowców przesłał pismo Wojewody Śląskiego o sygn. IFXIII.7820.35.2021 z dnia 31 stycznia 2022 ukazujący wpływ inwestycji na teren ROD Kaprys.

Z wstępnej analizy wynika, że likwidacji ulegną działki:

1, 2 przy alei 8,

1, 2, 4 przy alei 7,

1, 2 przy alei 6,

1, 2, 3, 4 przy alei 5,

1, 2 przy alei 4,

1, 2, 3 przy alei 3,

2 przy alei 2,

1, 2 przy alei 1.