URUCHOMIENIE WODY W dniu 23.04.2022 PARCELA I – ,,STARA CZĘŚĆ DZIAŁEK”

OGŁOSZENIE !!

URUCHOMIENIE WODY

W dniu 23.04.2022 zostanie uruchomiona woda na działkach należących do ROD KAPRYS PARCELA I – ,,STARA CZĘŚĆ DZIAŁEK”

 

Ze względu na złe warunki pogodowe oraz uszkodzenie zaworu głównego, planowane uruchomienie na dzień 02.04.2022 nie odbyło się.

Uruchomienie wody odbędzie się na takich samych zasadach jak w poprzednich latach.

Planowane rozpoczęcie odkręcania zaworów: 8.00

Zarząd komisaryczny ROD KAPRYS postanawia, że inwentaryzacja, czyli spisanie liczników zostanie przeprowadzona w późniejszym terminie przez nowo wybrany Zarząd.

W związku z uruchomieniem (odkręceniem) wody, uprasza się działkowców o zakręcenie zaworów na dzień 23.04.2022. Jeżeli jest taka możliwość proszę o obecność na działce w celu sprawnego usunięcia ewentualnych awarii.

 

W sprawach konieczności zaplombowania zaworu lub awarii kontakt:

513 036 945
kaprys.delegaturazabrze@gmail.com

Z poważaniem Zarząd ROD KAPRYS