Skład Zarządu ROD Kaprys

Skład Zarządu ROD Kaprys

Wybranego na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 28.05.2022

Zarząd w składzie:

Zuzanna Urbańczyk – Prezes                     Paweł Jankowski – Członek

Agata Janik – Sekretarz                             Ryszard Tarza – Członek

Sylwia Janke – Skarbnik                            Anna Wolany – Członek

Grzegorz Bajda – Członek                         Bogumił Rutkowski – Członek

Jan Lewandowski – Członek                      Mariusz Zapora – Członek

Gabriela Grabowska – Członek

Kontakt tel: 513 036 945

meil: kaprys.delegaturazabrze@gmail.com

 

Komisja Rewizyjna ROD Kaprys

Roman Jarosz – Prezes                               Beata Leśniowska – Viceprezes

Adrianna Buchała – Sekretarz