Przebudowa drogi krajowej nr. 94

Do Zarządu ROD Kaprys wpłynęło pismo l. dz. 3133/AW/2022 dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – przebudowa drogi krajowej nr 94 odcinek Pyskowice – granica m. Zabrze.

Pismo